O společnosti

Společnost Aluhut a.s. recykluje hliníkový odpad a metalurgickou cestou z něj vyrábí slévárenské
slitiny hliníku.
Sídlo společnosti se nachází v průmyslové zóně Rybníky, nedaleko města Dobříš.
Společnost Aluhut a.s. působí na trhu slitin od roku 2002 a od té doby si udržuje silnou pozici mezi
producenty hliníkových slitin nejen v ČR, ale i zemích EU.
V současnosti je dynamickou firmou, jejímž cílem je další rozvoj technologie, výkonu a modernizace
výroby s důrazem na ochranu životního prostředí.
V roce 2008 společnost ALUHUT a.s. podala žádost o poskytnutí podpory na spolufinancování v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o projekt „Nákup technologie pro zefektivnění
zpracování kovového odpadu“.
Tento projekt by v květnu roku 2009 schválen a v současné době probíhá jeho realizace.

HISTORIE
1999 – založení společnosti
2001 – zahájení výstavby tavírenské haly a vlastního provozu
2002 – zahájení trvalého provozu výroby slitin hliníku
2003 – zavedení systému managementu jakosti podle normy EN ISO 9001:2000
2004 – vydání integrovaného povolení IPPC
2005 – rozšíření výroby
2006 – kolaudace nové skladovací haly
2007 – vydání změny integrovaného povolení IPPC
– společnost ALUHUT zakoupila pozemky a výrobní halu společnosti Pfeifer MDO s.r.o., která
sousedí s areálem společnosti ALUHUT
2008 – rozšíření výrobní haly hutní výroby a zvýšení skladovací kapacity rozšířením krytých boxů
– podána žádost o dotaci z Evropské unie v programu OPPI
– podána žádost o dotaci z Evropské unie u státního fondu životního prostředí