Historie
1999 - založení společnosti
2001 - zahájení výstavby tavírenské haly a vlastního provozu
2002 - zahájení trvalého provozu výroby slitin hliníku
2003 - zavedení systému managementu jakosti podle normy EN ISO 9001:2000
2004 - vydání integrovaného povolení IPPC
2005 - rozšíření výroby
2006 - kolaudace nové skladovací haly
2007 - vydání změny integrovaného povolení IPPC
        - společnost ALUHUT zakoupila pozemky a výrobní halu společnosti Pfeifer MDO s.r.o., která
          sousedí s areálem společnosti ALUHUT
2008 - rozšíření výrobní haly hutní výroby a zvýšení skladovací kapacity rozšířením krytých boxů
        - podána žádost o dotaci z Evropské unie v programu OPPI
        - podána žádost o dotaci z Evropské unie u státního fondu životního prostředí