Ekologie

Společnost Aluhut a.s. již od roku 2002 zpracovává odpady neželezných kovů a produkuje hliníkové slitiny pro další průmyslová odvětví. Recyklací hliníkového odpadu přispívá k zachování neobnovitelných přírodních zdrojů, a zároveň, díky využití moderní hutní technologie významně snižuje zátěž životního prostředí hutní výrobou.
Recyklace odpadních kovů zároveň šetří energii potřebnou k jejich primární výrobě. Je méně energeticky náročná, přepracování např. jediné tuny hliníkového odpadu vyžaduje pouze jednu dvacetinu energie, která je potřebná k těžbě a zpracování stejného množství kovu z rudy. V současné době je, v celosvětovém měřítku, zhruba jedna třetina hliníku používaného v průmyslu vyrobena recyklací kovového odpadu.
Hlavním dodavatelem hliníkových odpadů společnosti Aluhut a.s. je sesterská společnost Anbremetall a.s., specializující se na výkup a zpracování odpadních kovových materiálů. Díky této spolupráci jsou minimalizovány náklady na přesun materiálu a dopady nákladní přepravy na životní prostředí. Společně tyto dvě sesterské společnosti zaujímají významnou pozici v rámci celého recyklačního cyklu, od výkupu a zpracování odpadů z neželezných kovů až po výrobu slitin.
Cílem společnosti Aluhut a.s. je maximální využití zpracovávaných odpadů, zkvalitňování a zdokonalování výrobních procesů, při dodržování základních environmentálních principů a postupů.
V roce 2004 získala firma Aluhut a.s. od Středočeského Krajského úřadu integrované povolení IPPC a v roce 2007 úspěšně proběhla změna tohoto povolení v souvislosti s rozšiřováním výrobní kapacity. Naše společnost prochází pravidelnými kontrolami plnění vydaného povolení IPPC ze strany orgánů státní správy bez výrazných systémových připomínek.
Stávající výrobní technologie využívá jedné rotační pece, dvou ustalovacích pecí, licího pásu a robotické linky na skládání hliníkových ingotů. Výrobní technologie je kompletně odsávána a vzduch je filtrován soustavou filtrů.
V současné době společnost Aluhut a.s. připravuje rozšíření výrobní kapacity a investici do moderní technologie dodávek tekutého kovu zákazníkům, která významně sníží spotřebu energie při dalším zpracování kovu. Výrobní technologie bude rozšířena o sklopnou rotační pec, třetí ustalovací pec a terminál pro plnění přepravních nádob tekutým kovem. Při využití této technologie bude společnost Aluhut a.s. schopna dodávat tekutý kov zákazníkům do vzdálenosti až několika hodin cesty.