Kontakt

Obchodní název společnosti: Aluhut a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6038
Sídlo: Rybníky 75, Dobříš 263 01
IČ: 25783947
DIČ: CZ25783947
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 275 300 490 227 / 0100
Telefon: +420 318 533 155
Email: info@aluhut.cz

Fakturační adresa: fakturace@aluhut.cz, faktury zasílejte pouze ve formátu pdf

Ředitel finančního úseku Ing. Dušan Nikel
Ředitel technického úseku Petr Brecka: p.brecka@aluhut.cz
Ředitel výrobního úseku Ing. Zdeněk Janoušek: z.janousek@aluhut.cz
Ředitel správního úseku Ing. Jakub Marvan: j.marvan@aluhut.cz