Kvalita

Společnost Aluhut a.s. je certifikovanou společností dle normy ISO 9001:2008. Tato certifikace zavazuje společnost provádět veškeré své činnosti a postupy standardizovaným způsobem v nejvyšší možné kvalitě.
V souvislosti s normou ISO 9001:2008 společnost Aluhut a.s. vydala svoji „politiku kvality“ jako strategický dokument pro období 2011 – 2015.

POLITIKA JAKOSTI
1/ Uspokojovat potřeby zákazníků a dalších zainteresovaných stran a i nadále udržet jejich spokojenost a
důvěru
2/ Optimálně a efektivně využívat zdroje personální, finanční, materiálové a informační pro rozvíjení
systému kvality
3/ Neustále zvyšovat kvalitu vyráběných slitin
4/ Kontrolovat a dodržovat pracovní postupy a tím se vyvarovat výroby zmetků a neshodných výrobků
5/ Proškolovat zaměstnance a zvyšovat jejich kvalifikaci
6/ I nadále pokračovat ve zlepšování příznivého ekologického klimatu ve společnosti Aluhut a.s.

Důkazem vysoké kvality našich výrobků a nadstandardním přístupem našich zaměstnanců ke kvalitě celé výroby jsou naše reference od významných společností v ČR a v EU.

Celý systém managementu jakosti je každoročně auditován společností TÜV Nord, která zkoumá plnění nejpřísnějších požadavku normy ISO 9001:2008

Certfikát ISO

REFERENCE
Naše společnost dodává své výrobky do významných firem nejen v ČR, ale také v EU a to především do automobilového průmyslu. S tím je spojen velký důraz, který je na kvalitu našich výrobků kladen.